حوزه هنری استان کرمانشاه در راستای تحقق بخشیدن به کشف استعدادهای جوان اقدام به تشکیل کلاسهای آموزشی موسیقی با حضور اساتید مجرب استان نموده و هم اکنون این کلاسها در سطح مقدماتی و متوسطه برگزار شده است.
 عبدالرضا تنهایی مسئول واحد موسیقی حوزه هنری کرمانشاه افزود واحد موسیقی در نظر دارد یک دوره کلاسهای تئوری بصورت مستمر با همکاری اساتید استان در غالب آموزش « هارمونی وکنترپوان - فرم و آنالیز » جهت هنرمندان با سابقه کرمانشاه برگزار نماید. تا موجبات رشد علمی و تخصصی موسیقی را در استان فراهم نماید.