ورود     | ثبت نام Skip Navigation Links
صفحه نخست
درباره استانExpand درباره استان
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
بانک اطلاعات هنرمندانExpand بانک اطلاعات هنرمندان
فعالیتهاExpand فعالیتها
منابع محتواییExpand منابع محتوایی
درباره مرکزExpand درباره مرکز
 
   
 
 
 

 

‹ هنرمندان برجسته معاصركرمانشاهي›‏

‏1- آجيلچي فرزند مرحوم حاج محمد متولد 1304 از نقاشان پيشكسوت در سياه قلم مي باشد.
2- پروانه احمدي از چهره هاي مستعد در رشته نگارگري و تذهيب
3- قربان اميري از نقاشان كرمانشاه در رشته رنگ روغن
4- سيامك بهرامي از چهره هاي شاخص در رشته حجمي
5- زهرا پورخوش از طراحان و نقاشان برجسته و خدمتگزار هنر كرمانشاه
6- محترم پرندين از نقاشان با تجربه كرمانشاه
7- پري پرندين از طراحان و نقاشان مطرح كرمانشاه
8- وحيد پيرهوشياران از مذهبان كرمانشاه
9- بهداد پنچه زاده از هنرمندان برجسته كرمانشاه
10- فرزاد بهره مند از هنرمندان برجسته كرمانشاه در طراحي و نقاشي
‏11- استاد حسين تابعي فرزند محمد متولد 1313 كرمانشاه از اساتيد بزرگ نقاشي رنگ و روغن دركرمانشاه
12- آزاده جواري از جوانان مستعد در نقاشي رنگ و روغن و تذهيب وگل و بوته
13- حسين چاكرخ از نقاشان پيشكسوت در سياه قلم و نقاشي رنگ روغن ، نامبرده بازنشسته دادگستري مي باشد.
14- ناصر خاورزاده از طراحان و نقاشان حجمي برجسته كرمانشاه
15- رامين دارابي از خوشنويسان و نگارگران و مذهبان با ذوق كرمانشاه
16- استاد عطاءاله ذينوري از نقاشان برجسته ايران در نقاشي آبرنگ و خوشنويسي
17- ركن الدين سپهري فرزند مرحوم شعيب خان متولد 1310 از نقاشان برجسته كرمانشاه كه درخارج ازكشور زندگي مي كند.
18- مرحوم مرتضي شريفي از هنرمندان برجسته نقاش، كه خدمات بسياري در كرمانشاه انجام داد.‏
‏19- كبري صالحي فر از نقاشان و خوشنويسان و مذهبان كرمانشاه
20- حسين عزت پناه از خوشنويسان و نقاشان پيشكسوت در رنگ و روغن و مداد رنگي، وي از شاگردان قديمي استاد تابعي مي باشد.‏
‏21- مرضيه فرهادي از تذهيب كاران و خوشنويسان كرمانشاه
22- فرهنگ عاطفي از نقاشان مستعد كرمانشاه
23- استاد بهرام كلهر نيا از گرافيست ها و نقاشان معاصر ايران كه خدمات شاياني در كرمانشاه انجام داده اند.‏
‏24- گرامي از هنرمندان مستعد و نامي كرمانشاه
25- منوچهر ملكشاهي از پيشكسوتان نقاشي در كرمانشاه كه در تهران زندگي مي كنند.
26- علي اشرف قنبري از نگارگران و مذهبان پيشكسوت و نامي كرمانشاه و از كارشناسان با سابقة هنريِ اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي
27- استاد عبدالحسين محسني از نقاشان برجسته كشور و از افتخارات هنر نقاشي كرمانشاه كه در تهران زندگي مي كنند.
28- رامين مرآتي از چهر هاي شاخص تذهيب ايران كه دركرج زندگي مي كنند.
29- حبيب اله معتمدي از نقاشان معاصر كرمانشاه
30- طهمورث نوري از نقاشان پيشكسوت كرمانشاه
31- توران نوري از نقاشان كرمانشاه
32- محسن ويسي از نقاشان معاصر و شاگردان مستعد استاد تابعي
33- ايرج هندسي از نقاشان پيشكسوت كرمانشاه كه سالها مشوق جوانان بوده اند.
34- مرحوم استاد ابوالحسن نجومي متولد1312 فرزند آيت ا... فقيد سيدجواد نجومي از نقاشان بزرگ و تواناي معاصر بوده اند.‏
‏35- نيكزاد نجومي نوه مرحوم سيف السادات نجومي از نقاشان معروف ايران كه درخارج از ايران زندگي مي كنند.
36- سيدحسين نجومي فرزند حضرت آيت ا... نجومي از نقاشان برجسته در رشته هاي نگارگري، تذهيب و رنگ و روغن مي باشند.
37- محمدرسول مكاري از نگارگران و تذهيب كاران برجسته و دلسوزكرمانشاه
38- كاترين صباغيان از استعدادهاي درخشان تذهيب و نگارگري دركرمانشاه
39- بهرام جمالي از خوشنويسان و نگارگران كرمانشاه
40- مجيد بالغ از نگارگران و مذهبان كرمانشاه
41- سيروس آرام از نقاشان پيشكسوت رنگ روغن كرمانشاه
42- غلامرضا حاج از نقاشان كرمانشاه
43- حسن هواسي از نقاشان پيشكسوت كرمانشاه
44- خانم مصلحيان از نقاشان كرمانشاه ‏
‏45- سوزان بهادري از هنرمندان گرافيست و نقاش استان كرمانشاه
46- محمدرضا محمدي پور از گرافيست ها و نقاشان كرمانشاه
47- معصومه جليلي از نگارگران برجسته استان كرمانشاه
48- فريبا كاكايي از گرافيست هاي استان كرمانشاه
49- نادر همتي از هنرمندان گرافيك
50- اكبر پرويزي از هنرمندان كرمانشاه
51- مصطفي خزايي از هنرمندان گرافيك استان كرمانشاه
52- بهدومان از هنرمندان كرمانشاه
53- محمدعلي ودود از هنرمندان معرق و منبت و مشبك

واحدهنرهاي تجسمي حوزه هنري استان كرمانشاه
منابع ومآخذ :
-جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل كرمانشاه - محمدعلي سلطاني
- آثار و احوال نقاشان كرمانشاه - محمدعلي سلطاني

 

 

 
 
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت به حوزه هنری استان کرمانشاه تعلق دارد | نقشه سايت