ورود     | ثبت نام Skip Navigation Links
صفحه نخست
درباره استانExpand درباره استان
اطلاع رسانیExpand اطلاع رسانی
بانک اطلاعات هنرمندانExpand بانک اطلاعات هنرمندان
فعالیتهاExpand فعالیتها
منابع محتواییExpand منابع محتوایی
درباره مرکزExpand درباره مرکز
 
   
اسامي خوشنويسان معاصر كرمانشاه
 
 
 

 

‏‹ خوشنويسان معاصركرمانشاهي›‏

1- مرحوم استاد محمدرضا اقبال آل آقا از خوشنويسان بنام كرمانشاه كه اكثر خوشنويسان پيشكسوت افتخار شاگردي ايشان را داشته اند‏.‏
2- استاد مهدي‏ اقبال آل آقا فرزند مرحوم محمدرضا از شاگرادان پدر و مرحوم استادسيدحسين ميرخاني سالها مشاور ارشد قضايي و عضو شورايعالي انجمن خوشنويسان ايران متولد 1301 و ساكن تهران مي باشند.‏
3- اردشير اكبري متولد 1335 كرمانشاه از خوشنويسان كرمانشاه كه اكثر خوشنويسان كرمانشاه مديون زحمات ايشان هستند.
4- محمدرضا احمدي متولد 1334 كرمانشاه در سال 1362 موفق به اخذ گواهينامه ممتاز گرديد، نامبرده از خوشنويسان شاخص كرمانشاه مي باشد.‏
5- جواد ايزدي از خوشنويسان پيشكسوت و بنام كرمانشاه در سال 1364 موفق به اخذ گواهينامه ممتاز گرديد.
6- يگانه ابراهيمي در سال 1382 موفق به دريافت گواهينامة ممتاز گرديد.
7- مهوش اتابكي در سال 1382 موفق به اخذ گواهينامه ممتاز از انجمن خوشنويسان ايران گرديد.‏
8- آناهيد اكبري از خوشنويسان و مذهبان پيشكسوت كرمانشاه درسال1374موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.
9- شكوفه افقهي در سال 1381 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.
10- عباس بني عامريان از خوشنويسان پيشكسوت كرمانشاه كه سالها مديريت اجرايي انجمن خوشنويسان را داشته اند.‏
11- مرتضي بني عامريان از خوشنويسان سنقر كه در سال 1378 موفق به اخذ گواهينامه ممتاز گرديده اند.‏
12- استاد فقيد يدالله بهزاد كرمانشاهي از افتخارات ادبي هنري كرمانشاه و ايران كه از شاگردان مرحوم استاد اقبال، مدتي استاد كاوه و استاد اميرخاني بوده اند.‏
13- مرحوم پيروز بيضاوي از خوشنويسان و نقاشان پيشكسوت كرمانشاه كه در سال 1368 موفق به اخذ گواهينامه ممتاز گرديد.‏
14- برزو بروجردي از خوشنويسان هرسين كه در سال 1382 گواهينامه ممتاز گرفت.
15- عباس الفتي از خوشنويسان بسيار با استعداد هرسين مي باشد.‏
16- كيانوش ارباب پوري از خوشنويسان هرسين كه درسال 1382 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد. ‏
17- مرضيه اكبري از خوشنويسان كنگاور كه در سال 1379 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.
18- علي محمد پيري از خوشنويسان سرپل ذهاب
19- فرشاد بهرامي از خوشنويسان كرمانشاه
20- خسرو توركي از خوشنويسان كرمانشاه
21- مرتضي تاجديني در سال 1386 موفق به دريافت گواهينامه فوق ممتاز گرديد.
22- عزيزآقا‏ بهرامي از خوشنويسان پيشكسوت كرمانشاه
23- ليلا بشتام از خوشنويسان كرمانشاه در سال 1383 موفق به دريافت گواهينامه متماز گرديد.
24- شهيد زين العابدين توسلي متولد 1337 از خوشنويسان با استعداد و از شاگردان نخبه استاد اميرخاني كه در سال1360 در جبهة كربلاي گيلانغرب به شهادت رسيد.‏
25- وجيهه آئين فر از خوشنويسان كرمانشاه در سال 1371 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.
26- استاد عبداله جواري مسئول انجمن خوشنویسان استان
27- حسين پيرمحمدي‏ از خوشنويسان سرپل ذهاب ‏
28- مرحوم منصور جهانگيري از خوشنويسان پيشكسوت كه سالها به خوشنويسان سنقر‏ وكرمانشاه خدمت كرد و در سال 1386 موفق به دريافت گواهينامه فوق ممتاز گرديد و در همين سال نيز دار فاني را وداع كرد. ‏
29- بهرام جمالي از نقاشان، خوشنويسان و موسيقي دانان بنام كرمانشاه كه در سال 1372 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.‏
30- مهناز جمالي از خوشنويسان و نگارگران بسيار مستعد كرمانشاهي مي باشد كه در سال 1372موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.
31- سيدايمان خاموشي از خوشنويسان بنام صحنه كه در سال 1386 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.‏
32- مسعودرضا خزعلي از خوشنويسان و موسيقي دانان بنام كرمانشاه
33- محمدباقر خداياري در سال 1374 موفق به دريافت گواهينامه از انجمن خوشنويسان ايران گرديد.‏
34- فريبرز خدابخشي از خوشنويسان كرمانشاه در سال ‏1382 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.‏
35- سيدغلامحسين حسيني از خوشنويسان كرمانشاه در سال 1374 گواهينامه ممتاز گرفت.‏
36- سيدحسين حسيني از خوشنويسان كرمانشاه
37- محمدجعفري از خوشنويسان پيشكسوت كرمانشاه در سال 1363 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.
38- عبداله حسيني از خوشنويسان كرمانشاه
39- كيومرث بهرامي از خوشنويسان پيشكسوت اسلام آباد غرب در سال 1367موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.‏
40- ياور خالصي از خوشنويسان بنام جوانرود ‏
41- چنگيز حقيقي از خوشنويسان كنگاور
42- پيمان خسروآبادي از خوشنويسان اسلام آباد غرب
43- حافظ رنجبر‏ از خوشنويسان شكسته نستعليق بنام كرمانشاه كه در سنندج زندگي مي كنند. ‏
44- پوران جهانبخشي از خوشنويسان ممتاز اسلام آباد غرب ‏
‏45- محمدطاهر رفيعي از خوشنويسان مستعد كرمانشاه در سال 1378 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.
46- محمدعلي رونياسي زاده از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه
47- غلامحسين رضايي از خوشنويسان كرمانشاه ، نامبرده در سال 1374موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد. ‏
48- محمدرحيمي از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه
49- رامين دارابي از خوشنويسان و نگارگران مستعد كرمانشاه و سرپل ذهاب
50- بهروز زارعي پور از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه
51- حميدرضا زارع پور از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه
52- سعيدرضا زمزيا از خوشنويسان مستعد كرمانشاه كه در سال 1377 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.‏
53- ابراهيم زينالي از خوشنويسان كرمانشاه كه در سال 1365 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.‏
54- اعظم السادات رزاقي از خوشنويسان و نگارگران كرمانشاه
55- ابراهيم سليماني از خوشنويسان مستعد كرمانشاه در سال 1372 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد، نامبرده در تهران زندگي مي كند .‏
56- سهيلا سُندِسي از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه ‏
57- احمد شيرين سخن از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه
58- مقصود صيدي‏ از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه ‏
59- مسعود صادقي از خوشنويسان پيشكسوت اسلام آبادغرب، نامبرده در سال 1371 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.‏
60- بهمن صادقي از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه
61- كبري صالحي فر از خوشنويسان ممتاز و نگارگران كرمانشاه
62- شهناز صحرايي از خوشنويسان كرمانشاه
63- فريبرز سليمي از خوشنويسان ممتاز و مستعد كرمانشاه
64- علي شيري از خوشنويسان آزاده كرمانشاه، اين خوشنويس نامي، طراح اصلي خط ثلث دركامپيوتر بوده است.‏
65- اقبال صالحي از خوشنويسان پيشكسوت كرمانشاه كه در سال 1386موفق به دريافت گواهينامه فوق ممتاز گرديد. ‏
66- فروزان طاهريان از خوشنويسان ممتاز صحنه
67- علي اشرف طاهرآبادي از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه
68- مصطفي عيسي از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه در سال 1372 موفق به اخذ گواهينامه گرديد.
69- فرهاد غلامي از خوشنويسان كرمانشاه كه در سال 1374موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.
70- بهرام عسگري از خوشنويسان كرمانشاه
71- فريبرز فريبرزي از خوشنويسان پيشكسوت و بنام كرمانشاه در سال 1370 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد. ‏
72- نويد قنبري از خوشنويسان كرمانشاه در سال 1372 موفق به دريافت گواهينامه ممتازگرديد.
73- فرج اله قزوينه از خوشنويسان ممتاز صحنه
74- ليلا فرهادي از‏ خوشنويسان ممتاز كرمانشاه در سال1376 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.‏
75- پريچهر فرح منش از خوشنويسان و طراحان باذوق كرمانشاه در سال 1368 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.
76- مرضيه فريدون نيا ازخوشنويسان ممتاز كرمانشاه كه در تهران زندگي مي كنند.
77- سيدمجتبي فاطميان از پيشكسوتان خوشنويس، از شاگردان ممتاز استاد سيد حسين ميرخاني در تهران ‏
78- مرحوم عباس زرين خط از خوشنويسان پيشكسوت كرمانشاه
79- نسترن فريدون نيا از خوشنويسان كرمانشاه در سال 1372 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.
80- محمدعلي كلوندي از خوشنويسان كرمانشاه در سال 1371 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.‏
81- محمد كابلي از خوشنويسان كرمانشاه در سال 1380موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.
82- مهدي گلباريان از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه در سال 1379 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.
83- يحيي الدين صالحي از خوشنويسان پركار و پيشكسوت كرمانشاه كه صاحب آثار بسياري مي باشد.‏
84- اميرخسرو كرباسي از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه
85- فرشته گوهرنيا از خوشنويسان كرمانشاه در سال 1373 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.
86- الهه گلچين از خوشنويسان كرمانشاه در سال 1376 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.
87- نادره صفره از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه ‏
88- محمود كرمي از خوشنويسان كرمانشاه در سال 1374 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.
89- عبداله كلهري از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه ‏
90- منصوركمالي از خوشنويسان كرمانشاه، نامبرده درخط تحريري نوآوريهايي كرده اند.‏
91- اكبر محمدي از خوشنويسان كرمانشاه در سال 1374 موفق به دريافت گواهينامه گرديد. ‏
92- شاهين محمدي از خوشنويسان كرمانشاه
93- غلامحسين سبحاني از خوشنويسان كرمانشاه در سال 1374 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.
94- مهدي كمرآبي در سال 1382 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.
95- محمدحسن مالمير از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه ‏
96- حاج محمد منتصب جمالي در سال ‏1366 موفق به دريافت گواهينامه ممتاز گرديد.‏
97- سيدجعفر ميرمعيني از خوشنويسان ممتاز كنگاور
98- مرحوم غلامحسين مظفري از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه بودند.‏
99- مرحوم ميرزا آقاكريمي از خوشنويسان پيشكسوت و از اساتيد عبداله جواري بوده اند.‏
100- ساسان منصوري از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه
101- مرحوم ابوالفضل عطوفي از شاگردان نخبه استاد اقبال كه از اساتيد اردشير اكبري و عبداله جواري بوده اند.
102- فريبا مقصودي از خوشنويسان بنام كرمانشاه و اولين بانوي نويسنده كامل قرآن كريم در ايران
103- مراد ملكي از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه ‏
104- حضرت آيت ا... سيدمرتضي نجومي متولد 1307 كرمانشاه از بزرگترين خوشنويسان ايران و از افتخارات اين مرز و بوم و از اولين چهره هاي ماندگار ايران و عضو پيوسته فرهنگستان ايران
105- علي ويسي از خوشنويسان ممتاز در صحنه
106- مرحوم عبداله نويد از خوشنويسان‏ پيشكسوت و شاگردان استاد اقبال كه عبداله جواري و اردشير اكبري خوشنويسي را با تشويق ايشان شروع كردند.‏
107- فرهاد نوذري از خوشنويسان كرمانشاه كه در سال 1381گواهينامه ممتاز خود را دريافت كردند.
108- مرحوم استادسيد طاهر هاشمي از ادبا و شاعران و خوشنويسان معروف كرمانشاه ‏
109- اردشير وكيلي از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه
110- علي اشرف نظرآبادي از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه
111- محمد ياوري از خوشنويسان ممتاز كرمانشاه
112- آيت ا... حامد از خوشنويسان ممتاز
113- مرحوم بهزاد شاكري متولد 1337 از خوشنويسان بسيار مستعد كرمانشاه كه در عنفوان جواني در اثر تصادف دار فاني را وداع گفت.‏
114- سوسن هژير از خوشنويسان پيشكسوت كرمانشاه در سال 1363 موفق به اخذ گواهينامه ممتاز گرديد.

واحد هنرهاي تجسمي حوزه هنري استان كرمانشاه‏

منابع و مآخذ :
- جغرافياي تاريخي و تاريخ مفصل كرمانشاه - محمدعلي سلطاني‏
‏- احوال و آثار خوشنويسان كرمانشاه - محمدعلي سلطاني‏

 

 

 
 
 
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت به حوزه هنری استان کرمانشاه تعلق دارد | نقشه سايت