49705
  ۱۳۹۱/۷/۳
شاعر: امین شیرزادی
نازک دل
   

 

 

نازک دل

 

هــق هــقی کو که شبی شانه بلرزاندمان؟

نــه فـــقط شانــه کـه کاشانه بلرزاندمان

غزلی خواهم از آن دست،پر از آتش و زهر

کـــــه بــسوزد دل ما را، نــه بلرزاندمان

سایه ای شوم نشسته ست به تاریکی تــا

در دل ایــــن شب دیـــوانــه بلرزاندمان

عطربغضی که دراین فاصله ها پیچیده است 

بــــاید ایـــنگونه صمـــیمانه بلرزاندمان

آسمانـــی تـــر از ایـنیم که می پندارید

شــوق آب و عـــطش دانــــه بلرزاندمان

                                                     ***

آنچنان خسته ونـازک دل و آشفته سریم

کــــه نسیم پــر پــروانـــــه بلرزاندمان

 

 شاعر: امین شیرزادی

 

 

©2020 HozehHonari. All Rights Reserved