49855
  ۱۳۹۱/۷/۶
شعر رضوی(1)
شاعر: استاد محمد جواد محبت
   
شعر رضوی(1)
 
پیشوا مقتدا امام رضا(ع)
آفتابِ رضا(ع) امام رضا(ع)
 
رهبر مردمان اهل بهشت
در یهشت دعا امام رضا(ع)
 
حق به مسند نشانی از کردار
دردها را دوا امام رضا(ع)
 
محرم جمع آرزومندان
آستان شفا امام رضا(ع)
 
زنده در یاد و صفحه ی تاریخ
کشته ی ماجرا امام رضا(ع)
 
اهل مشهد چقدر خوشبختند
دو قدم راه تا امام رضا(ع)
 
زائران را بدون شک دارد
دور از هر بلا امام رضا(ع)
 
آرزو کن طلب کند هر سال
هم مرا هم تو را امام رضا(ع)
 
دست در دست هر که داری دوست
با دل خوش بیا امام رضا(ع)
 
کاش قسمت شود پس از دیدار
باز هم ای خدا امام رضا(ع)
 
استاد محمد جواد محبت
©2020 HozehHonari. All Rights Reserved